Pagini

Acesta este un Blog cu şi despre scriitorii români contemporani.

miercuri, 7 septembrie 2011

Ştefan Doru Dăncuş


 
„...Scrisul meu nu s-a schimbat, în esenţă, prea mult, doar că, odată cu trecerea anilor, am devenit mai concesiv, mai predispus acordării iertării.”

1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră?

Nu m-am gândit niciodată la faptul că existenţa mea pe lumea asta ar fi tributară unui destin prestabilit. Odată cu ieşirea din copilărie şi cu intratul în biblioteci, ultimele miresme ale destinului, aşa cum mi-l prezentau bunicii, au dispărut în vălmăşagul unor preocupări noi, mult mai terestre. Acum, după cum îmi semnalizează oglinda din baie, duc în cârcă suficienţi ani pentru a şti că opţiunile mele n-au fost decât expresii rudimentare ale destinului, altfel de ce m-aş încrâncena să scriu, să public, să-mi popularizez, cu toate forţele şi mijloacele pe care le am la îndemână, înţelepciunea? Vorba vine, « înţelepciune », căci nişte revelaţii dezlânate şi nişte experienţe de viaţă îndoielnice nu pot scoate în faţă decât o modestă prestaţie intelectuală.
Nici azi nu cred că sunt robul unor trasee precise, deşi mi-ar conveni să ştiu că orice gest al meu e rodul imaginaţiei altcuiva. De aceea, iată, sunt asemenea altor indivizi haotici şi naivi care vor să joace zaruri cu Dumnezeu.

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment?  Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare.

Domnule, am ieşit la iveală pe la 17 ani, când am trimis defunctului cotidian al judeţului în care cu onoare m-am născut, « Pentru socialism » (actualmente « Graiul Maramureşului »), un poem care începea aşa: « Dinamita-i inventată/ bună de pus sub a redacţiei roată ». Eram în clasa a XII-a, în Baia Mare, au venit la internat doi miliţieni graşi şi m-au ţinut peste o oră în sala de meditaţii: că de unde am dinamită, că de ce ăia de la « socialism » sunt « domni », că de fapt sunt tovarăşi, că de ce tocmai la redacţie vreau să pun dinamita (făceam Liceul de Mine, Petrol, Geologie – practica o făceam la Mina Săsar din apropiere, ăia chiar credeau că dispun de dinamită, n-a trecut mult şi a sărit în aer maşina unui securist din municipiu şi iar m-au luat la bani mărunţi; aveam vreo 20 de ani, socialismul era la fel, numai mina se schimbase, venisem de la Lupoaia, din Motru).
Scrisul meu nu s-a schimbat, în esenţă, prea mult, doar că, odată cu trecerea anilor, am devenit mai concesiv, mai predispus acordării iertării. Am debutat cu volumul « Dormi în pace, Doamne! Antidiavolul » în 1996, la insistenţee lui Iustin Panţa (Dumnezeu să-l odihnească), ce era atunci şeful « Euphorion »-ului din Sibiu, atât la revistă, cât şi la editură. Vreo doi ani n-a zis nimeni nimic despre carte, însă, după ce Dan Silviu Boerescu (ce critic literar de excepţie a pierdut România!, acum e mare mahăr la « Playboy ») a spart gheaţa, au îndrăznit şi alţii. Am avut şansa să intru într-o antologie româno-engleză a lui Dieter Schlesak – acesta e cel mai mare câştig din cartea de debut (în afară de apariţii pe la TV, radio sau presa locală din judeţele unde am lansat-o).
Consider totuşi, dacă fac apel la obiectivitate, că abia acum se produce « evenimentul » receptării mele. După cartea de debut din 1996, n-am mai apărut decât sporadic, pe ici, pe colo – până în 2006, deci am lipsit din peisaj vreo 10 ani.

3. Care a fost drumul până la prima carte?

Tentative de a aduna un volum de poezie au fost cât îi ceru’ şi pământu‘ dar, cum puneam ceva bani deoparte pentru a tipări o carte, cum apărea vreo fată, vreun prieten scheunător, vreo soră care trebuie dusă la şcoală etc., astfel că nu s-a materializat nimic. Destinul! Plus că îmi plăcea să beau în localuri insalubre, încercând boema eminesciano-stănesciană cu degetul. Nimic nu s-a legat în urma nopţilor de amor, în urma beţiilor şi vagabondajului, în urma ajutorării cu bani a părinţilor (pentru a trimite pe nu ştiu ce soră la şcoală!), nimic până la bietul Iustin Panţa, care, în nopţile petrecute la „Crama Naţională” sau la „Anca” din Sibiu, nu uita să-mi rănească amorul propriu, aruncându-mi flegmatic: „Eu am trei cărţi, tu – niciuna”. Până la urmă, am sistematizat poeme vechi şi noi, am săpat nişte şanţuri într-un concediu, am câştigat nişte bani şi m-a debutat.

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?

N-am aparţinut niciodată unei grupări – eu am creat grupările. Personalităţi? Da, în clasa a cincea, la Şcoala Generală din Ieud, Maramureş – Petru Dunca. În clasele IX-X, la Liceul Minier din Borşa, Maramureş – Ion Zubaşcu. În clasa a XI –a, tot la Borşa – Mircea Petean. Din clasa a XII-a, aşa cum am spus, m-am bazat numai pe mine. A, să nu uit, într-a XII-a, în Baia Mare, am primit cele mai puternice lecţii despre folclor-tradiţie maramureşene de la Ion Bogdan, căruia îi mulţumesc şi îl pomenesc în toate rugăciunile mele.

5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
     
Ca scriitor (sau creator, până la urmă), eşti deasupra străzii, în afara pământului; « dus cu pluta », cum spun atâţia în ziua de azi. Dacă ştii să îi vorbeşti, cetăţeanul român îşi dă şi cămaşa de pe el, aşadar, poţi ajunge la sufletul lui, te poate îndrăgi, te poate proteja, chiar dacă nu te înţelege pe deplin. « Puterea » (adică politica) nu te suportă, te-ar vrea aruncat în flăcările iadului (fără să ştie ori să poată înţelege că eşti abonat la Cer), te-ar strivi sub roţile SUV-urilor ei scumpe, te-ar ignora (vezi cazul Becali, europarlamentarul). Ca să demonstreze că oricine poate să scrie, mogâldeţele politice scot cărţi în tiraje uriaşe: Ion Iliescu a câştigat, din « Revoluţie şi reformă », mai mult decât Mircea Dinescu din toate.
Asta ar trebui să îi stea în cap oricărui scriitor : puterea politică te vrea demitizat, te vrea asimilat (aşa cum a făcut omenirea cu Dumnezeu), ca să poată, ulterior, să te bagatelizeze, să te uniformizeze, să te facă precum ea. Politicienii fac pe ei numai la vestea că un scriitor remarcabil nu vrea premiile şi medaliile lor.
Vezi, domnule, de aceea nu m-am înscris în Uniunea Scriitorilor din România: mă gâdilă plăcut nesiguranţa şi tremuriciul « oficialităţilor » când îmi strâng mâna, pe la vreo sindrofie. Şi mai plăcut mă voi simţi gâdilat în ziua în care îmi va veni năstruşnica idee de a întoarce spatele unui politician ce-mi întinde mâna. Poate chiar preşedintelui.

6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?

E vie, activă. E plin de tineri. Cu o nonşalanţă care nouă, pe vremea lui Ceauşescu, ne-a fost extirpată, aceştia dau cu tifla marilor şi bătrânicioaselor repezentări culturale, administrative. Cocoţaţi în fotolii plătite gras de bugetul ţării, « feţele înalte » care umblă peste tot prin lume şi se scălâmbăiază prin tot felul de reviste, plătite din buzunarul cetăţeanului de la întrebarea numărul 5 care nici nu a auzit de ele, vor sucomba fizic, până la urmă. Nu spun să ne ucidem bătrânii, când aceştia sunt depozitarii unor zăcăminte culturale valorose, dar mă împotrivesc negativismului de tip feudal pe care-l promovează prin neacceptarea tinerilor în interiorul castei lor.
În replică, tinerii şi-au creat alte oportunităţi, alte tipuri de manifestare, alte coordonate practice, renunţând la milogeală şi cerşetorie literară. Dacă voi nu mă vreţi, nici eu nu vă vreu!, pare a spune noua generaţie care, lipsită de pârghii de control, observă înfruptarea hulpavă, dar tace. Şi face aşa cum o taie capul – şi n-o taie rău, pentru că asistăm la o excepţională revigorare literară (după ce tot ei au vitriolat ultimii ani lirici româneşti cu p…le şi p...zde poetice).

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?... Pe când o nouă carte?...

Pentru scriitorii « de birou », gen M. Cărtărescu, da, este vorba de « program ». Dar Cărtărescu e un caz fericit – există atâţia scriitori « de birou » rataţi pe care nu-i citeşte nimeni încât, dacă le-am şti numărul cu exactitate, am înlemni. A scrie după « program » este apanajul unor tehnicieni (vezi H. R. Patapievici), nu al unor fiinţe care se adresează altor fiinţe (mă confirmă o întreagă literatură română; de-ar fi să pomenesc pe cineva ca argument, aş alege pe I. D. Sârbu, Steinhardt sau, de necrezut!, pe Mircea Vulcănescu, a cărui « apărare » e absolut inredibilă ca mostră de literatură de calitate superioară).
Personal, ştiu că trăiesc în România şi tineri scriitori « de birou », « copilu’ mamei », « geniu’ lu’ mămica », dar aceştia n-au acces în mediile cu aer rarefiat ale ideii, pe unde umblă scriitorii « neprogramaţi ». Un scriitor adevărat nu se fandoseşte cu biblioteca şi « masa de lucru » de acasă, acela scrie şi pe hârtia pachetului de ţigări, dacă-i « vine ». Cine să vină? Unii au răspuns că inspiraţia, şi poate că aşa şi este. Scrie sub imperativul unor impulsuri pe care nici el nu le cunoaşte în întregime şi, mai mult, simte când nobila substanţă a creaţiei se evaporă. Se termină filonul. Kaput.
Aşa şi eu: ştiu că nu voi mai putea scrie poezie după acest ultim volum pe care l-am numit « Scrum » (va apărea anul acesta, cu voia Celui de Sus). Am trecut, de-o vreme, la proză, aproape am terminat romanele « Domnu’ Bumb » şi « Bărbatul la 40 de ani ». Scriu, în paralel, încă trei cărţi – una de proză scurtă, una numită « Cititorul de tâmpenii » şi una -  «  Jurnal de să nu mă văd », însă nu fac asta în grabă.
Ar trebui să mă opresc, dar duc sinceritatea până la apogeul ei: în România şi în comunităţile româneşti din lume circulă sub formă xerox încă două cărţi ale mele: « Eliberarea » şi « Avocaţii Cerului ». Acestea nu sunt destinate tipăririi, respectiv apariţiei lor sub formă de carte: e ceva ce seamănă cu modul în care cu toţii am citit « Cămaşa lui Cristos » înaine de ’89 şi am tăcut din gură.

2010, Târgovişte


7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

Scrum

cineva  mă caută
nu mihai dumitru gheorghe napoleon hitler ioan mircea iustin
Dumnezeu ori diavolul
cineva imprecis ca nopţile de beţie în care trebuie să fiu “tata”
ca averea pusă la picioarele fetei mele

când am câştigat procesul
şi-a rămas mă-sa cu zugravul petre
eu scriitorul ofeream altceva
un  bloc de pe care te poţi arunca de pildă

acum am rămas cu scrisul
ea cu muzica aia impersonală cu exmatricularea din şcoală
(credeam că va fi mai repede trimisă şi altundeva
la casa de copii la handicapaţi la neterminaţi necenzuraţi etc.)
directorul spumegă şi acum amintindu-şi
de nopţile în care trebuie să fiu “tata”

uneori e bine să fii scriitor
mereu ai o sticlă
pe jumătate goală
sub un pod
om fiică să facă trotuarul
un fiu să-ţi fure pâinea de mâine
să te întreţină cu acest vis
toată viaţa lor
şi când mori – să dispară şi ei
ca nişte vieţi ale tale
prea crunt lăsate de Dumnezeu printre noi
2011, Târgovişte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu