Pagini

Acesta este un Blog cu şi despre scriitorii români contemporani.

joi, 5 noiembrie 2015

Lucreţia Andronic
„Din totdeauna am iubit, venerat şi cinstit cuvântul scris. Mi se pare o adevărată fărădelege schilodirea şi batjocorirea acestuia.  Poate pentru că ,,la început a fost cuvântul”. Atât la propriu cât şi la figurat.”


1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa dumneavoastră ?

1.      Cred în destin, în puterea şi în implacabilul lui, uneori în hârjoana sau în sarcasmul cu care-şi desfăşoară scenariul. Opţiunea ? Cine nu şi-ar fixa-o la superlativ ?

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a produs (cu adevărat) acest eveniment?  Vorbiţi-ne câte ceva despre primele încercări literare.

2.      Din totdeauna am iubit, venerat şi cinstit cuvântul scris. Mi se pare o adevărată fărădelege schilodirea şi batjocorirea acestuia.  Poate pentru că ,,la început a fost cuvântul”. Atât la propriu cât şi la figurat. Dacă-l poţi repezi sau murdări în iureşul hârţagului din iarmaroc, la bodegă sau în ,,oda” calomniei, în ceea ce înseamnă cuvântul supus solemnităţii, cuvântul menit  a lua forma zilelor ce vin, forma nobleţei prin titularul tiparului, nu concep nicio urmă de înjosire, de întinare a lipsei de strădanie de înfrumuseţare, de apel la acea fărâmă de îndumnezeire cu care suntem (sau ar trebui) să fim înzestraţi atât cei care exprimă, cât şi cei care ascultă.

3. Care a fost drumul până la prima carte ?

3.      Încercări literare cu totul copilăreşti mi-au dat târcoale încă de elevă  doar că s-au retras destul de repede înghiţite de trepidajul cotidian. A fost să vie şi o zi când m-au năucit câteva emoţii ucigătoare. Intensitatea şi perseverenţa lor fiind neîncăpătoare într-o biată cutie toracică, instinctiv sau poate din porunca destinului, s-au revărsat în suportabilitatea, în supoşenia şi a toate-răbdătoarea coală de hârtie. Azi aşa, mâine la fel, s-au adunat teancuri. La insistenţa şi încurajarea unor prieteni am îndrăznit să trag de funia ,,Clopotului”, ziarul local care mi-a publicat câteva poezii şi o serie de opinii exprimate prin articole. Au urmat timide ciocăniri la uşa unor reviste. După nişte experienţe penibele privind josnicia uneia dintre persoanele din lumea literară ieşeană, care m-a întârziat cu câţiva ani, am reuşit să deschid ,,Uşa dintre cuvinte”, prima mea carte pe care am sărutat-o ca pe un prim şi drag prunc. Un real şi susţinut îndemn mi-a sosit de la cu totul necunoscutul pe atunci, regretatul profesor, scriitor şi colaborator extern al editurii ,,Litera”, Al. Raicu, cel care n-a obosit de-a lungul a câteva zeci de scrisori să insiste în a mă încuraja  şi să garanteze pentru o brumă de talent.
În ce mă priveşte printre altele îşi exprima satisfacţia de a fi fost la rândul său apreciat de către binecunoscuta autoritate a profesorului Constantin Ciopraga. N-am decât regretul că s-a stins înainte de a fi avut bucuria de a afla că că şi eu ajunsesem să mă bucur de girul şi aprecierea distinsului şi mult regretatului profesor, care pentru mine a contat cât un titlu academic şi de care mai apoi a pomenit şi Ion Rotaru în ,,O Istorie a Literaturii Române”, vol. 5, poezia românească de la al doilea război mondial până în anul 2000.

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?

4.      Ceea ce m-a influenţat ca om, poate şi ca poet, n-aş putea cuprinde în câteva cuvinte sau fraze. Mi-au plăcut până la lacrimi cele câteva ,,mame” (Eminescu, Coşbuc, Vasile Militaru), dar şi râurile curgătoare din poezia lui Topârceanu ce-mi dau senzaţia de plutire. Mai presus de toate însă a lucrat, cred, subconştientul, norocul, întâmplarea, sigur încă o dată destinul de a mă fi născut la Dumbrăvenii de Suceava. Aerul pe care l-am respirat, aer îmbibat cu duh eminescian, duh ce mi-a bântuit copilăria.
Faptul că părinteasca mea casă s-a aflat în imediata vecinătate cu conacul boieresc unde încă de la începuturile veacului trecut aveau loc frecvente cenacluri literare la care participau personalităţi de primă mărime din ţară, cenacluri susţinute de moşierul Leon Ghica, supranumit ,,Mecena Nordului”, antrena şi culturaliza suflarea sătească, aşa încât în majoritatea caselor se aflau poezii ale nepreţuitului nostru poet ipoteştean (deşi şi astăzi mai sunt destui cei care susţin sus şi tare că s-ar fi născut la Dumbrăveni), poezii puse în ramă şi atârnate pe pereţi cu evlavie şi mândrie.
Rar dumbrăvenean să nu fi ştiut pe vremea aceea 2-3 poezii pe de rost. Eu, măcar pentru aprovizionarea cu apa cea de toate zilele,să nu fi călcat de câteva ori pe zi colbul până la cişmeaua care se afla în coasta porţii la care ,,calul s-a întors în spume, / iar frumoasa lui stăpână a rămas pierdută-n lume”, colb prin care va fi călcat poate şi Mihai cândva – dat fiind că tatăl său fusese administrator la moşie.
Pentru mine poezia înseamnă muzică. Melodie şi ritm, cântec ce coboară din pisc în pisc până-n abis de existenţă, de vibraţie, de simţire şi tandreţe umană, dar şi lipsa patologică a acestora. Şi dacă se spune că poezia e regina literaturii, îi pretind nobleţă, ţinută şi pas cuvenit celor de rang. Nu o iubesc, dar o slujesc cât mai fidel.

5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?

5.      Îmi place să cred că puterea este peniţa, iar scriitorul (cel adevărat) este mâna care poartă condeiul. În timpul acesta cetatea  fiind coala de hârtie în care  domneşte cuvântul adevărului, frumosului, utilului şi mersului înainte. Cetăţeanul fiind utilizatorul, beneficiarul, dar şi executorul celor dictate de adâncimea conştiinţei personale, echilibru şi armonie, cât mai aproape de cea colectivă. Sună e utopie, totuşi sub asemenea auspicii şi norme m-am trezit şi crescut la umbra satului meu de altădată.

6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?

6.      Literatura contemporană îmi pare a strica armonia şi echilibrul de care pomenisem mai sus. Îmi pare a fi luat-o pe arătură, şovăind la o răscruce între ceaţă şi drum neasfaltat.

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi în prezent?...Pe când o nouă carte?...

7. Nu un anume timp, ci un timp pentru fiecare lucru. Timp şi parcurs. Dovada persoana mea. Un timp hotărât de zodii după coacerea curajurului de a sări dacă nu în groapa cu lei, cel puţin curajul de a te înfrunta cu tine însuţi şi cu exigenţa peniţei din metal nobil. În consecinţă mai chinuiesc uneori biata foaie de hârtie, deşi nu mai văd realizabilă tipărirea unei cărţi de proză ce se va numi ,,Scrisoarea ucigaşă” aflată în manuscris, cât şi încă a unui volum de versuri în care mai picură rar câte un bob de lacrimă târzie.

7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

 Greu de ales, totuşi :

PALMELE TATEI

Palmele tatei sunt harta României Mari
cu cele şapte certificate sub grindă.
Palmele tatei sunt hărţi de plugar
pământul ţării întreg să-l cuprindă.

Sunt case străbune pe lunci,
furie de coasă,
mângâieri de iubită
de mamă
de prunci

Palmele tatei sunt credinţa,
Speranţa şi temelia
Între icoană şi tâmplă
Viitor şi trecut.

Sunt piatra rămasă când apele trec.
Viitor şi trecut, feciorii şi glia,
Mireasmă de spic
În sfântă plămadă de sudoare şi lut.
Sunt drumul spre soare,
Sunt slove în cărţi de citire,
Candelă ce arde
Domnului Ştefan în mănăstire.

Palmele tatei sunt pâinea mea albă
şi traiul meu bun.
Altar pe care depun
prinos de cinste şi mulţumire.


Noiembrie, 2015, Botoani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu